One-IT

Legale informatie
Privacy- & Cookiebeleid

Privacyverklaring voor One IT bvba


1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van onze medewerkers, klanten en leveranciers is een belangrijke taak voor ons. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd – en dit conform de geldende wetgeving.

Dat betekent o.a. dat One IT bvba:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen we o.a. via deze privacyverklaring in sectie 3)
 • enkel die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • onze medewerkers eerst uitdrukkelijke toestemming zal vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt door deze privacyverklaring te ondertekenen.
 • de gegevens van onze klanten en leveranciers enkel zal verwerken waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit een opdracht of contract – of de voorbereiding hiervan.
 • de persoonsgegevens die het verwerkt niet zal doorgeven aan derde partijen, tenzij daar expliciet toestemming is voor verkregen of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • de passende beveiligingsmaatregelen zal nemen om de persoonsgegevens te beschermen.
 • de rechten van de betrokkenen respecteert om de persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

2. Vragen en uitoefenen van uw rechten

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over deze privacyverklaring van One IT bvba kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is privacy@one-it.be. U kan tevens via dit e-mailadres uw rechten laten gelden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

3. Informatie die we verwerken

Via e-mails en andere kanalen zal de volgende informatie met One IT bvba gedeeld worden. Deze informatie zal enkel gebruikt worden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit een opdracht of contract – of de voorbereiding hiervan. Ander gebruik zal enkel kunnen na expliciete toestemming van de betrokkene.

 • Identificatiegegevens en gezinssamenstelling
  Dit gaat over naam, adres, email, identificatienummer, telefoonnummer(s), … Deze gegevens worden gebruikt om de betrokkenen te identificeren en ermee efficiënt te kunnen communiceren. Deze gegevens worden ook gebruikt om administratieve redenen en kunnen ook op de website van One IT bvba gebruikt worden.
 • Financiële en boekhoudkundige gegevens
  Dit gaat over bankrekeningnummers, … Deze gegevens worden gebruikt om correct de betaling van/aan medewerkers, klanten en leveranciers op te volgen.
 • Professionele kwalificaties
  Dit gaat over licenties, getuigschriften en diploma’s. Deze gegevens worden gebruikt om administratieve redenen.
 • Commerciële gegevens
  Dit gaat over order en/of bestellingshistoriek, … Deze gegevens worden gebruikt om administratieve en commerciële redenen.

 

4. Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. One IT bvba zal daarom de informatie beschreven in 3) niet langer bijhouden dan nodig om de verplichtingen die voortvloeien uit een opdracht of contract – of de voorbereiding hiervan – na te komen.

 

5. Beveiliging

One IT bvba neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze site wordt tevens beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.